Trygve Kristiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: trygve.kristiansen@helse-bergen.no

Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer

Infeksjonsseksjonen

Medisinsk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

og

Mikrobiologisk avdeling

Haukeland universitetssjukehus

Han har bidratt med utforming og design, datainnsamling, analyse og tolkning av data, litteratursøk, og utarbeiding og revisjon av manus.

Trygve Kristiansen er spesialist i indremedisin.

Artikler av Trygve Kristiansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media