Trygve Holm Glad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trygve Holm Glad

Trygve Holm Glad, Knut Melhuus, Svein Svenningsen
22.04.2010
Skafoidfraktur regnes som det vanligste håndrotsbruddet ( 1 ). Frakturen er ofte ikke synlig på røntgen, og ved klinisk mistanke om skafoidfraktur og negativ røntgenundersøkelse er det derfor vanlig...