Trygve Berge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk avdeling

Vestre Viken, Bærum sykehus

og

Forskningsavdelingen

Vestre Viken, Bærum sykehus

Han har bidratt med utforming av manuskriptet, litteratursøk og tolkning av data.

Trygve Berge er ph.d., lege i spesialisering og forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Trygve Berge
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media