Trygve Berge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Medisinsk avdeling

Vestre Viken, Bærum sykehus

og

Forskningsavdelingen

Vestre Viken, Bærum sykehus

Han har bidratt med utforming av manuskriptet, litteratursøk og tolkning av data.

Trygve Berge er ph.d., lege i spesialisering og forsker.

Artikler av Trygve Berge
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media