Trygg K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trygg K

Hjort PF, Waaler HT, Tverdal A, Graff-Iversen S, Trygg K
20.10.1996
Sammendrag Fysisk aktivitet er viktig for helsen. Inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for sykdom og forsterker aldringsprosessen. I spørreundersøkelser svarer befolkningen stort sett at de...