Trude Tangen Volla

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trude Tangen Volla

Trude Tangen Volla, Gry Stine Kopperud
03.04.2008
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en langsomt progredierende sykdom. Den hyppigst kjente årsak til sykdommen er røyking ( 1 ). Nær 10 % av den voksne befolkningen i Norge er rammet, og...