Trude Margrete Arnesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trude Margrete Arnesen

Trude Margrete Arnesen, Siri Seterelv, Gunnstein Norheim, Sigrid Ryg Helgebostad, Turid Mannsåker, Ingvild Nesthus Ly, Else Johanne Rønning, Tore W. Steen
15.12.2015
While the prevalence of tuberculosis in recent years has declined globally, it has increased in Norway. The number of new cases of tuberculosis reported to the National Surveillance System for...
Tore Wælgaard Steen, Trude Margrete Arnesen
05.08.2014
Smittevernloven ble vedtatt høsten 1994 og trådte i kraft 1.1. 1995. Loven erstattet blant annet kapittel 2 i sunnhetsloven fra 1860, kjønnssykeloven og tuberkuloseloven ( 1  –  4 ). Lovens kapittel...
Tore Wælgaard Steen, Trude Margrete Arnesen
05.08.2014
Få leger har hatt erfaring med tvangstiltak etter smittevernloven. Vi vet fra flere henvendelser at det er en del usikkerhet om fremgangsmåten når tvangstiltak vurderes. I denne artikkelen gjennomgår...
Trude Margrete Arnesen, Siri Seterelv, Gunnstein Norheim, Sigrid Ryg Helgebostad, Turid Mannsåker, Ingvild Nesthus Ly, Else Johanne Rønning, Tore W. Steen
15.12.2015
Mens tuberkuloseforekomsten i verden har sunket i de senere år, har den økt i Norge. Antall tilfeller av tuberkulosesykdom rapportert til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) har økt fra...