Trude Margrete Arnesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Trude Arnesen (f. 1967) er dr.med., spesialist i samfunnsmedisin og har en mastergrad i public health. Hun er overlege og leder for Folkehelseinstituttets tuberkuloseprogram. Hun har hatt hovedansvar for koordinering av utbruddsetterforskningen og skriving av artikkelen og har ellers deltatt i alle deler av arbeidet med den.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Divisjon for smittevern

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Artikler av Trude Margrete Arnesen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media