Trude Handal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trude Handal

Mats Døving, Trude Handal, Pål Galteland
04.05.2020
Odontogenic infections are infections that originate in the teeth and/or their supporting tissues. Such infections are common, and a large proportion of infections of the head and neck region are of...
Mats Døving, Trude Handal, Pål Galteland
28.04.2020
Odontogene infeksjoner er infeksjoner som oppstår i tennene og/eller i deres støttevev. Infeksjonene forekommer hyppig, og en stor andel av infeksjoner i hode- og halsregionen har odontogen...