Trude Giverhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trude Giverhaug

Guttorm Raknes, Trude Giverhaug
09.11.2020
Flere enn hver tiende nordmann bruker nå protonpumpehemmere. Langvarig bruk ser ut til å være forbundet med sykdom og død, og vi mener at overforbruket av protonpumpehemmere er i ferd med å bli et...
Gro Dahlseng Håkonsen, Merethe Harjo Pettersen, Svetlana Skurtveit, Trude Giverhaug
11.06.2009
Reseptregisteret ble opprettet i 2004 og er et viktig verktøy for å fremskaffe detaljert informasjon om legemiddelbruk på individnivå ( 1 ). Antikoagulasjonsmidlet warfarin er det legemidlet i Norge...
Thrina Loennechen, Roy Andre Lysaa, Trude Giverhaug, Ingebrigt Sylte, Lars-Eirik Mathiesen, Jarle Aarbakke
30.04.2002
Tiopurinene ble oppdaget og tatt i klinisk bruk for 50 år siden (1) I Norge er det nå to tiopuriner i klinisk bruk: azatioprin (AZA; Imurel) og 6-merkaptopurin (6-MP; Puri-Nethol). Det viktigste...
Guttorm Raknes, Trude Giverhaug
06.05.2011
Opioidantagonisten naltrekson hevdes å hjelpe mot både kreft, autoimmune sykdommer og hivinfeksjon i lave doser. Selv om enkelte studier på multippel sklerose og Crohns sykdom tyder på at en viss...
Guttorm Raknes, Trude Giverhaug
09.08.2011
Trygve Holmøy mener i en kommentar til vår kronikk om lavdosert naltrekson i Tidsskriftet nr. 8/2011 ( 1 ) at det ikke bør være en oppgave for det offentlige å utforske effekten av avpatenterte...
Trude Giverhaug, Terje Nilsen
09.12.2014
Warsame og medarbeideres kasuistikk i Tidsskriftet nr. 19 ( 1 ) er enda et eksempel på at naturmedisin, kosttilskudd og lignende produkter ikke uten videre kan aksepteres som bivirkningsfrie. I...