Trude Eid Robsahm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trude Eid Robsahm

Giske Ursin, Tom Kristian Grimsrud, Johanne Gulbrandsen, Elisabeth Jakobsen, Tom Børge Johannesen, Siri Larønningen, Trude Eid Robsahm, Ann Helen Seglem, Bjørn Møller, Inger Kristin Larsen
19.11.2020
Kreftregisteret har nylig publisert krefttallene for 2019. Her er noen hovedpunkter. Totalt var det nær 35 000 nye krefttilfeller i Norge i 2019 ( 1 ). Kort oppsummert flater noen kreftformer ut...
Trude Eid Robsahm, Lill Tove Norvang Nilsen, Ingrid Roscher, Petter Gjersvik
20.08.2018
Ivar Sønbø Kristiansen og medarbeidere fremsetter en hypotese om at overdiagnostikk og screening kan ha bidratt til den sterke økningen i forekomst av kutant melanom i Norge de siste tiårene, fordi...
Trude Eid Robsahm, Jo Steinson Stenehjem, Marit Bragelien Veierød
02.05.2017
Forskning viser en tydelig sammenheng mellom solariebruk og risikoen for hudkreft. Solariebruk antas å være årsaken til en vesentlig andel av føflekkrefttilfellene, særlig før fylte 30 år. I 2012...
Marit B. Veierød, Lill Tove N. Nilsen, Trude Eid Robsahm
23.09.2010
Vitamin D er nødvendig for god beinhelse ( 1 ). I flere studier er lav ultrafiolett (UV) eksponering, lavt vitamin D-inntak og dårlig vitamin D-status forbundet med økt risiko for en rekke sykdommer...
Marit B. Veierød, Lill Tove N. Nilsen, Trude Eid Robsahm
18.02.2011
Takk for interessen for oversiktsartikkelen ( 1 ). Sammenfallende resultater fra ulike undersøkelser er avgjørende når råd til befolkningen utformes. Som Juzeniene & Moan skriver, finnes det ikke...