Annonse
Annonse

Trude Eid Robsahm

Artikler av Trude Eid Robsahm

Trude Eid Robsahm, Jo Steinson Stenehjem, Marit Bragelien Veierød
02.05.2017
Forskning viser en tydelig sammenheng mellom solariebruk og risikoen for hudkreft. Solariebruk antas å være årsaken til en vesentlig andel av føflekkrefttilfellene, særlig før fylte 30 år. I 2012...
Marit B. Veierød, Lill Tove N. Nilsen, Trude Eid Robsahm
23.09.2010
Vitamin D er nødvendig for god beinhelse ( 1 ). I flere studier er lav ultrafiolett (UV) eksponering, lavt vitamin D-inntak og dårlig vitamin D-status forbundet med økt risiko for en rekke sykdommer...
Marit B. Veierød, Lill Tove N. Nilsen, Trude Eid Robsahm
18.02.2011
Takk for interessen for oversiktsartikkelen ( 1 ). Sammenfallende resultater fra ulike undersøkelser er avgjørende når råd til befolkningen utformes. Som Juzeniene & Moan skriver, finnes det ikke...