Trude E. Robsahm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Trude E. Robsahm (f. 1966) er dr.philos. i kreftepidemiologi og er forsker.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Kreftregisteret

Artikler av Trude E. Robsahm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media