Trude C. Mellingsæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trude C. Mellingsæter

Trude C. Mellingsæter, Jørgen G. Bramness, Lars Slørdal
16.11.2006
Introduksjonen av benzodiazepiner i 1960-årene representerte et vesentlig fremskritt i forhold til de inntil da mye brukte – og mer toksiske – barbituratene. Bruk av benzodiazepiner er imidlertid...