Trude Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trude Andreassen

Ameli Tropé, Birgit Engesæter, Mari Nygård, Trude Andreassen, Stefan Lönnberg, Giske Ursin
18.09.2017
Våren 2015 ble en ny test innført i screeningprogrammet mot livmorhalskreft. Cytologisk vurdering av celleprøver fra livmorhalsen blir erstattet med testing for høyrisiko humant papillomavirus. I...
Trude Andreassen, Christina Vogt
17.06.2014
Over the next years, the screening programme for cervical cancer will undergo significant changes. Up to now, precancerous lesions have been diagnosed with the help of cervical cytology (Pap smears...
Trude Andreassen, Christina Vogt
17.06.2014
Over the next years, the screening programme for cervical cancer will undergo significant changes. Up to now, precancerous lesions have been diagnosed with the help of cervical cytology (Pap smears...
Trude Andreassen, Christina Vogt
17.06.2014
I løpet av de neste årene vil screeningprogrammet mot livmorhalskreft gjennomgå betydelige endringer. Forstadier til kreft har til nå vært diagnostisert ved hjelp av cervixcytologi (celleprøver tatt...