Trond Velken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Velken

Trond Velken
12.10.2020
Når man ser hvor tungt skyts som avfyres mot Rasmussens lederkommentar ( 1 ) om selvmordsforebygging virker det jo tryggest å holde hodet lavt i terrenget. Men som kliniker godt plassert i arbeidet...
Trond Velken
15.06.2020
Takk for viktig påminning om risiko for fosterskade ved bruk av valproat hos gravide kvinner. Den relative risikoøkningen for autisme, ADHD og lavere IQ-skåre hos barna er virkelig urovekkende stor,...
Trond Velken
16.03.2018
Lea argumenterer i sin kommentar for at det ikke er grunn til å så tvil om AD/HD-legemidlenes effekt, forutsatt regelmessig oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Lea avviser også at det er noen...
Trond Velken
06.06.2017
Jeg vil takke Morten Svendsen Næss for å bringe viktige spørsmål inn til Tidsskriftets spalter. Ulrik Malt, for tiden leder av Norsk psykiatrisk forening, gir et grundig tilsvar som ikke umiddelbart...