Trond Velde Bogsrud*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nordland Sentralsykehus

8027 Bodø

*Nåværende adresser:

H.H. Wasmuth, Kirurgisk avdeling

Regionsykehuset i Trondheim

7006 Trondheim

R.J. Guleng, Kirurgisk avdeling

Haukeland Sykehus

5021 Bergen

T.V. Bogsrud, Nuklærmedisinsk avdeling

Det Norske Radiumhospital

0310 Oslo

Klinisk kjemisk avdeling

Artikler av Trond Velde Bogsrud*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media