Trond Jensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Trond Jensen (f. 1966) er anestesisykepleier og ambulansefagarbeider. Arbeider nå ved anestesiavdelingen og på deltid i ambulansetjenesten.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

E-post: trond.skjelstad@gmail.com

Akuttmedisinsk avdeling

Nordlandssykehuset Bodø

Artikler av Trond Jensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media