Trond Nergaard Bjerke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Nergaard Bjerke

Trond Nergaard Bjerke
10.01.2012
Substance addiction is a disorder that requires long-term treatment and adequate cooperation. Self-help groups can help solve certain problems associated with continuity, but are not suitable for all...
Trond Nergaard Bjerke
10.01.2012
Rusavhengighet er en lidelse som krever langvarig behandling og godt samarbeid. Selvhjelpsgrupper kan bidra til å løse noen kontinuitetsproblemer, men egner seg ikke for alle ruspasienter...