Trond Harsvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond Harsvik

Lars Erik Kjekshus, Trond Harsvik
01.02.2007
I henhold til politiske signaler skal offentlig sektor fornyes ( 1 ). Dette omfatter også sykehusforetakene. Det er skjedd endringer når det gjelder helseforetakenes rammebetingelser, som fordrer...
Bård Paulsen, Trond Harsvik, Thomas Halvorsen, Lars Nygård
18.11.2004
Sykehjemmene har et totalansvar for sine beboere som ofte er tungt belastet når det gjelder sykdom og funksjonssvikt. Nok bemanning er en nødvendig, men ikke uten videre tilstrekkelig betingelse for...