Trond H. Diseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Trond H. Diseth er professor i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Oslo universitetssykehus.

Artikler av Trond H. Diseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media