Trond H. Diseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trond H. Diseth

Trond H. Diseth
28.02.2008
I Norge blir det hvert år født rundt 300 barn med ulike grader av genital misdannelse. Om lag 10 – 12 av disse har en alvorlig genital misdannelse hvor kjønnet ikke kan eller bør fastsettes...
Svein Blomhoff, Trond H. Diseth, Morten B. Jacobsen, Morten Vatn
10.05.2002
Irritabel tarm-syndrom er i dag den vanligste mage-tarm-lidelsen i den vestlige verden og betraktes også som en av de vanligste funksjonelle tilstander overhodet, i den forstand at en samling...
Trond H. Diseth, Inger Helene Vandvik
19.02.2004
Sengevæting, enuresis nocturna, er et av de mest alminnelige problemene i barnemedisinen, likevel er det blitt viet liten interesse ( 1 ). Dette kan skyldes at tilstanden kan forstås som et...
Kim Alexander Tønseth, Therese Bjark, Gunnar Kratz, Annika Gross, Rolf Kirschner, Thomas Schreiner, Trond H. Diseth, Ira Haraldsen
25.02.2010
Ved utredning, diagnostisering og behandling av kjønnsidentitetforstyrrelser er det viktig at man har kjennskap til enkelte begreper. Biologisk kjønn er et begrep for det genetiske og hormonelle...
Sissel Berg Haveraaen, Trond H. Diseth
07.08.2012
Siste års endringer i forskrift og rundskriv i folketrygdens kapittel 9 har ført til betydelig og for mange ukjent strammere fortolkning, særlig hva gjelder pleiepenger. Innstrammingene medfører...
Kjersti Ramstad, Reidun Birgitta Jahnsen, Trond H. Diseth
10.03.2015
Cerebral parese (CP) er den vanligste alvorlige bevegelsesforstyrrelse hos barn. Forekomsten tilsier at det i Norge finnes rundt 2 000 barn og unge under 18 år med tilstanden ( 1 ). Tilleggsvansker...