Tron Eskild

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Trond Eskild (f. 1958) er spesialist i radiologi og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Radiologisk avdeling

Diakonhjemmet Sykehus

Artikler av Tron Eskild
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media