Trine Valaker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine Valaker

Trine Valaker, Trygve Jonassen, Per Bakke
03.02.2005
Om lag en firedel av den voksne befolkning i Norge var i 2003 dagligrøykere ( 1 ). Blant leger er andelen dagligrøykere om lag 6 % ( 2 , 3 ). Når det gjelder forebygging av fremtidig sykdom i...