Trine Stub

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine Stub

Jill Brook Hervik, Odd Mjåland, Trine Stub
23.11.2020
Endogenous physiological mechanisms can explain the effects of acupuncture, but the treatment has not yet been integrated into Norway’s public health service. About 30 % of the Norwegian...
Jill Brook Hervik, Odd Mjåland, Trine Stub
23.11.2020
Endogene fysiologiske mekanismer kan forklare akupunktureffekt, men behandlingen er ennå ikke integrert i offentlig helsevesen i Norge. Om lag 30 % av den norske befolkningen oppgir at de lever med...