Trine Strand Bergmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine Strand Bergmo

Trine Strand Bergmo, Elin Breivik, Steinar Pedersen
10.06.2000
Bruk av digitale bilder og elektronisk post fra primærlege til hudspesialist muliggjør nå at pasienter med hudlidelser kan få tilbud om undersøkelse og behandling i primærhelsetjenesten. Primærlegen...
Thomas Schopf, Trine Strand Bergmo
01.12.2015
Studien til Irgens og medarbeidere viser god samhandling i praksis, og vi er enige med forfatterne at erfaringene kan overføres til andre områder. Forskningslitteraturen beskriver telemedisin mellom...