Trine Finnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk avdeling

Sykehuset Innlandet

Hamar

Trine Finnes er ph.d. og fungerende smittevernoverlege og assisterende direktør for medisin og helsefag.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Trine Finnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media