Tove Skodje

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tove Skodje

Johan Robert Helle, Geir Julius Braathen, Tove Skodje, Kåre Berg
30.08.2000
Huntingtons sykdom er en sjelden, arvelig nevrodegenerativ lidelse med autosomalt dominant arvegang. De vanligste symptomer og tegn kan inndeles i tre hovedgrupper: – Bevegelsesforstyrrelser,...
Johan Robert Helle, Geir Julius Braathen, Jan Christian Pedersen, Tove Skodje, Avdeling for medisinsk genetikk, Bodil Stokke, Kåre Berg
30.08.2000
Den autosomalt dominante arvegangen ved Huntingtons sykdom innebærer at hvert av en genbærers barn har en risiko på 50 % for å arve sykdomsanlegget, uavhengig av kjønn. Genbærerens barnebarn har...