Tove Kjersti Kjølseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tove Kjersti Kjølseth

Tove Kjersti Kjølseth
09.08.2007
Pasienter med psykiske lidelser gir ofte uttrykk for at behandlingstilbudet de får i offentlig psykisk helsevern er utilstrekkelig. Behandlingen er som regel svært kortvarig, og mange pasienter føler...
Tove Kjersti Kjølseth
16.11.2006
Mange yrkesaktive mennesker blir slitne, får dermed redusert funksjonsevne og faller ut av arbeidslivet. Det er viktig å forstå årsaksfaktorer og å finne tiltak som kan forebygge og behandle slike...