Tove Karin Norheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tove Karin Norheim (f. 1958) er sykepleier.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Vitalisklinikken, Harstad

Artikler av Tove Karin Norheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media