Torunn Wibe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torunn Wibe

Line Melby, Ragnhild Hellesø, Torunn Wibe
20.05.2010
I juni 2009 la regjeringen frem Samhandlingsreformen i form av en stortingsmelding ( 1 ). «Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre...