Torstein Egeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Torstein Egeland (f. 1951) er professor II ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og seksjonsoverlege ved Seksjon for transplantasjonsimmunologi, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Torstein Egeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media