Torleiv Svendsen*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torleiv Svendsen*

Torleiv Svendsen*, Svein I. Johannessen, Karl O. Nakken
20.05.2000
Det er ca. 40 000 personer med epilepsi i Norge. Av disse har 20 – 30 % (8 000 – 12 000) dårlig anfallskontroll (1). De siste ti årene er det markedsført flere nye antiepileptika som har vært til god...