Torkild Skjelmerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torkild Skjelmerud

Per Bjark, Vidar Ormaasen, Torkild Skjelmerud
18.12.2008
I Tidsskriftet nr. 15/2008 hevder Knut Eirik Eliassen og medarbeidere at førstehåndsvalg for erythema migrans fortsatt er penicillin ( 1 ). Dette tilsvarer de svenske anbefalingene ( 2 ), men står...
Torkild Skjelmerud
20.09.2000
I to artikler i Tidsskriftet nr. 17/2000 (1, 2) reises spørsmål omkring bruken av perorale muskelrelaksantia i Norge. Finn Reiestad & Bjørn Fagerlund (2) tar spesielt for seg berettigelsen av...