Torkel Vang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torkel Vang

Torkel Vang
20.02.2003
Ved stimulering av T-cellereseptoren (TCR) er aktivering av tyrosinkinasen Lck nødvendig for intracellulær signalering og riktig T-celleaktivering. I hvilende T-celler holdes aktiviteten til Lck i...
Torkel Vang, Villy Våge, Nils Sletteskog
28.02.2002
Pasientar med akutt innsetjande brystsmerter er ei stor diagnostisk utfordring. Symptomet kan oftast tilskrivast kardiovaskulære, pulmonale, muskel- og skjelettopphavelege eller psykiske lidingar,...