Torkel Harboe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torkel Harboe

Anne Berit Guttormsen, Torkel Harboe, Erik Florvaag
20.01.2000
Forekomsten av anafylaktoide reaksjoner under anestesi varierer fra land til land. Dette kan skyldes ulike melderutiner eller ulik anestesipraksis. Som ledd i bedret overvåking av medikamenter i...
Anne Berit Guttormsen, Torkel Harboe, Geert de Pater, Erik Florvaag
11.03.2010
Anafylaksi defineres som en alvorlig, livstruende generalisert eller systemisk hypersensitivitetsreaksjon, og den rapporterte dødeligheten ligger mellom 0,65 % og 10 % ( 1 , 2 ). Den vanligste...