Torill E. Sjøbakk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torill E. Sjøbakk

Beathe Sitter, Torill E. Sjøbakk, Henrik Bo W. Larsson, Kjell Arne Kvistad
25.03.2019
Magnetic resonance spectroscopy (MR spectroscopy) provides information on various tissue metabolites and is a supplement to standard diagnostic MR imaging. This article describes MR spectroscopy...
Beathe Sitter, Torill E. Sjøbakk, Henrik Bo W. Larsson, Kjell Arne Kvistad
25.03.2019
Magnetresonansspektroskopi (MR-spektroskopi) gir informasjon om ulike vevsmetabolitter og er et supplement til ordinære diagnostiske MR-undersøkelser. I denne artikkelen beskrives funn ved MR-...