Torild Skrivarhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Torild Skrivarhaug (f. 1963) er dr.med. og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, og leder av Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes. Hun er også tilknyttet Oslo Diabetes Forskningssenter ved Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter. Hun har mottatt honorar fra Lilly og Novo Nordisk. Begge firmaene produserer insulin.

Artikler av Torild Skrivarhaug
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media