Toril Dammen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Toril Dammen

John Munkhaugen, Kari Peersen, Elise Sverre, Erik Gjertsen, Lars Gullestad, Toril Dammen, Einar Husebye, Jan Erik Otterstad
06.03.2018
The majority of Norwegian coronary patients fail to change their lifestyle behaviour and miss the recommended treatment targets for cholesterol and blood pressure after discharge from hospital...
John Munkhaugen, Kari Peersen, Elise Sverre, Erik Gjertsen, Lars Gullestad, Toril Dammen, Einar Husebye, Jan Erik Otterstad
05.03.2018
Flertallet av norske koronarpasienter endrer ikke livsstil og når ikke behandlingsmålene for kolesterol og blodtrykk etter utskrivning fra sykehus. Koronar hjertesykdom er den viktigste årsaken til...
Toril Dammen
13.12.2007
Hjertetransplanterte kan ha redusert livskvalitet og depressive symptomer og bør få hjelp Kunnskapen om psykologiske faktorers betydning for utviklingen av hjertesykdom har økt betydelig de siste ti...
Toril Dammen
30.05.2002
Brystsmerter er et av de hyppigst forekommende symptomer i befolkningen. Undersøkelser har vist at 12 % av befolkningen hadde gjentatte episoder med brystsmerter siste måned (1 – 3). Fordi...
Gunnar Einvik, Toril Dammen, Torbjørn Omland
08.04.2010
Til tross for fallende insidens utgjør kardiovaskulære sykdommer, som akutt og stabil koronarsykdom, cerebrovaskulær sykdom og perifer arteriell sykdom, den hyppigste dødsårsak i Europa, inkludert...