Torgunn Kursetgjerde*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torgunn Kursetgjerde*

Helge Myrmel, Torgunn Kursetgjerde*
11.09.2003
Pasienter infisert med genotype 1 av hepatitt C-virus bør behandles i 48 uker med pegylert interferon og ribavirin, uavhengig av virusmengde. Kvantitering anbefales likevel før behandlingsstart og...