Torger Stølsmark

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torger Stølsmark

Torger Stølsmark, Ole-Bjørn Tysnes
25.03.2010
Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD) er en prionsykdom med en insidens på kun rundt 1 – 2 per en million per år ( 1 ). Likevel har den fått mye oppmerksomhet fordi den potensielt kan være smittsom...