Torgeir Landvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torgeir Landvik

Torgeir Landvik
08.09.2015
Den omfattende rapporten om Giardia -utbruddet i Bergen i 2004 viste at sannsynlig smittekilde var en kloakklekkasje som forurenset drikkevannet. Flere forhold ved epidemien gir grunn til å vurdere...
Torgeir Landvik
08.09.2015
The comprehensive report on the Giardia outbreak in Bergen in 2004 concluded that the probable source of infection was a sewage leak that polluted the drinking water. However, several aspects of the...