Tore Skotland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Tore Skotland (f. 1947) er biokjemiker og dr.philos. Han ledet i mange år arbeid med bioanalyse av kontrastmidlene utviklet av Nycomed/Amersham/GE Healthcare og er nå gjesteforsker ved Senter for kreftbiomedisin (Senter for fremragende forskning) ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Oppgitte interessekonflikter: Forfatteren har vært fagkyndig for Tysse i saken, men har ikke mottatt økonomisk kompensasjon for dette.

Oslo

Artikler av Tore Skotland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media