Tore Olav Sørland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Olav Sørland

Tore Olav Sørland, Ellen Kjelsberg
03.12.2009
En systematisk oversiktsartikkel fra 2002 som inkluderte 62 studier om mental helse hos til sammen 23 000 fengselsinnsatte fra en rekke land, viste at det var en klar overhyppighet av psykiske...