Tore Kristian Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrokirurgisk seksjon

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

og

Institutt for klinisk medisin

UiT Norges arktiske universitet

Han har bidratt med idé, utforming og design, tolking av data, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Tore Kristian Solberg er spesialist i nevrokirurgi, overlege og professor. Han er faglig leder for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi.

Artikler av Tore Kristian Solberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media