Tore Jarl Gutteberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Jarl Gutteberg

Sveinung Sørbye, Silje Fismen, Tore Jarl Gutteberg, Elin Mortensen
18.02.2011
Vi takker for interessen for vår artikkel (1, 2). Bjørn Hagen og Kåre Augensen ( 3 ) synes å oppfatte at vi anbefaler direkte konisering uten histologisk verifisering ved positiv HPV-mRNA-test sammen...
Sveinung Wergeland Sørbye, Silje Fismen, Tore Jarl Gutteberg, Elin Mortensen
21.02.2012
Nylig er det blitt foreslått å endre kravene til HPV-tester. Dersom endringene blir innført, vil det medføre at en HPV-test som flere sykehus i Norge har gode erfaringer med, blir ekskludert. HPV-...