Torbjørn S. Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn S. Haugen

Torbjørn S. Haugen
30.01.2000
Ca. 95 % av cellene som høstes ved bronkoalveolær lavage (BAL) hos friske består av alveolære lungemakrofager, som representerer en heterogen cellepopulasjon. En rekke av lungemakrofagenes egenskaper...