Torbjørn Øien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Øien

Anders Østrem, Torbjørn Øien
22.03.2021
Sublingval immunterapi er trygt og kan med fordel gjennomføres på fastlegekontoret. Behandlingen kan være indisert hos pasienter som har allergisymptomer til tross for standard behandling. Mange får...
Tommy Haugan, Inger Johanne Bakken, Ola Storrø, Torbjørn Øien, Arnulf Langhammer
06.11.2008
Bronkial astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er hyppig forekommende sykdommer som medfører store helseplager for enkeltmennesker og høye kostnader for samfunnet. Det er utarbeidet...
Tommy Haugan, Inger Johanne Bakken, Ola Storrø, Torbjørn Øien, Arnulf Langhammer
06.11.2008
Bronchial asthma and chronic obstructive lung disease (COPD) are prevalent diseases that affect the health of individuals to a large extent and are associated with high costs for society...
Svein Arthur Jensen, Torbjørn Øien, Geir Jacobsen, Roar Johnsen
18.12.2003
Fastlegen ordinerer medikamenter og vurderer tiltak på bakgrunn av medikamentkortet i pasientens journal, mens hjemmesykepleien administrerer medikamenter på bakgrunn av utskrift fra...