Torbjørn Moum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Moum

Torbjørn Moum
25.09.2008
Brülde, B. Lycka och lidande Begrepp, metod och förklaring. 390 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2007. Pris SEK 435 ISBN 978-91-44-00121-0 Hva mener vi egentlig når vi påstår at noen er lykkelige...
Michael de Vibe, Torbjørn Moum
10.08.2006
Oppmerksomhetstrening som helsefremmende metode har utviklet seg over de siste 25 år, med utgangspunkt i Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society ved University of Massachusetts...
Live Birgithe Jakobsen, Nordland Psykiatriske Sykehus, Torbjørn Moum, Arvid Heiberg
30.08.2000
De siste årene er det blitt utviklet prediktive gentester for stadig nye sykdommer. Til nå har det dreid seg om sjeldne arvelige tilstander, men prediktive gentester for utbredte sykdommer som visse...
Torbjørn Moum
21.04.2015
Barstad, Anders Levekår og livskvalitet Vitenskapen om hvordan vi har det. 412 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Pris NOK 489 ISBN 978-82-02-36071-9 Boken tar for seg begrepsbruk,...