Torbjørn Moe Eggebø*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Moe Eggebø*

Torbjørn Moe Eggebø*, Leif Kaspar Gjessing
10.10.2000
Omkring 500 000 kvinner i verden dør årlig av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap, abort og fødsel, og trolig skyldes 25 % av dødsfallene blødning etter fødsel (1). Også i vår del av verden...
Torbjørn Moe Eggebø*, Leif Kaspar Gjessing
10.10.2000
Blødning i forbindelse med fødsel fører til høy dødelighet blant kvinner i utviklingsland (1) og høy sykelighet blant kvinner over hele verden (2). Tvillingsvangerskap, første fødsel, indusert fødsel...