Torbjørn Kufaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Kufaas

Jørgen Johansen, Stein Erik Haugen, Torbjørn Kufaas
10.11.2001
Hos gutter med retentio testis kan testikkelen ikke palperes hos ca. 20 % (1). Tradisjonelt har man i slike tilfeller foretatt kirurgisk lyskeeksplorasjon, eventuelt etterfulgt av laparotomi hvis det...