Torbjørn Gåsnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Gåsnes

Bernhard Weidle, Torbjørn Gåsnes, Gunn Karin Skjetne, Anne Lise Høyland
18.03.2011
Begrepet «gjennomgripende utviklingsforstyrrelse» brukes synonymt med «autismespekterforstyrrelse» og inkluderer barneautisme, atypisk autisme, Retts syndrom, disintegrativ forstyrrelse i barndommen...