Torbjørn Fosen Wisløff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Fosen Wisløff

Lise Lund Håheim, Berit Mørland, Torbjørn Fosen Wisløff, Anita Lyngstadaas
21.10.2004
Bruk av tverrfaglige ekspertgrupper (review-grupper) i utarbeiding av medisinske metodevurderinger har vært en sentral arbeidsform ved Senter for medisinsk metodevurdering (nå en del av Nasjonalt...