Torbjørn F. Wisløff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn F. Wisløff

Torbjørn F. Wisløff, Ivar Sønbø Kristiansen
20.11.2003
Norsk helsevesen setter inn betydelige ressurser på tiltak som kan redusere risikoen for sykdom og død som følge av risikofaktorer som blant annet høyt blodtrykk og osteoporose. Det er en rekke...